10. februar 2020 (Oslo, Norge) —Denne uken utvidet Spare - mobilitetsplattformen som transformerer transportnettverk over hele verden - samarbeidet med Ruter for å tilby flere eldre i Oslo aldersvennlig transport. Med en tredobling av tjenesten har flere eldre i Oslo fått et bedre transporttilbud som fremmer aktiv og sunn aldring.

Mange eldre i Oslo bruker nå primært Ruter Aldersvennlig Transport (RAT) for å komme seg rundt i byen. “Vi er veldig glade for å utvide denne tjenesten, og vi er har sett en stor økning i etterspørselen. Vi ønsker derfor å fortsette å hjelpe Oslo med å oppfylle sine mål om skape en aldersvennlig by” sa Kristoffer Vik Hansen, gründer i Spare.

I september 2017 lanserte Ruter Aldersvennlig Transport, en delt dør-til-dør transporttjeneste for personer i alderen 67+. Etter flere år med å eldre programvare byttet Ruter til Spare plattformen for å kunne modernisere og skalere tjenesten.

Eldretransport har blitt en kritisk del av Oslos infrastruktur og danner ryggraden i nye initiativ for å skape en aldersvennlig by. I mai 2014 ble Oslo som den første byen i Norge medlem av WHOs Global Network of Age-Friendly Cities and Communities. Ved å samarbeide med Spare har Ruter vært i stand til å utnytte Spares avanserte rutegenereringsmotor for å drifte effektive og delte dør-til-dør mobilitetstjenester i Oslo-området.

Når vi opprinnelig planla tjenesten ved å bruke Spare Realize, Spares planleggings- og simuleringsverktøy, la vi merke til ulike “transittørkener” - steder der ikke alle mennesker har enkelt tilgang til transport. Kartet nedenfor viser områder med udekket transportbehov for mennesker med mobilitetsutfordringer. Ruter Aldersvennlig Transport løser dette problemet med en dør-til-dør-tjeneste.


Mens mikromobilitet er kjent for å løse “first and last mile”, viser Ruter Aldersvennlig Transport at mikromobilitet også kan være en løsning på mobilitetsutfordinger for eldre. RAT-tjenesten har endret måten eldre beveger seg i bydelene og frigjort ressurser til for eksempel handicaptransport.

Med Oslos mål om å bli en aldersvennlig by var praktiske mobilitetsalternativer avgjørende for å unngå sosial isolasjon blant eldre. RAT-tjenester fører til at de eldre sosialiserer mer og lettere kommer seg rundt i nabolagene. Siden Spare inngikk samarbeid med Ruter, har over 50% av turene blitt samkjørt mellom passasjerer som kanskje ikke har kjent hverandre. Dette er veldig populært fordi det skaper en følelse av samhørighet i samfunnet og reduserer sosial isolasjon.

Illustrasjon: RAT OSLO


Spare Platform, brukt på tvers av fire kontinenter, gjør det mulig for alle å planlegge, lansere, drifte og analysere neste generasjon mobilitetstjenester raskt og effektivt. Noen av verdens største transportnettverk bruker Spare Platform som en hjørnesten i byens transportinfrastruktur for å bygge neste generasjons transportsystemer - som Dallas, Texas, som ble kåret til APTAs mest innovative transportoperatør i Nord-Amerika for 2019. For å lære mer om Spare, besøk https://sparelabs.com