8. november 2019 (Oslo, Norge) - Denne uken lanserte Spare - mobilitetsplattformen som transformerer transportnettverk over hele verden - et nytt partnerskap med Ruter for å effektivisere eldretransport i Oslo, Norge. Dette partnerskapet bygger på Spare sine eksisterende partnerskap i Norden og viser videre Spare sitt engasjement for å tilby nye og innovative transportmuligheter rundt om i verden.

"I utviklingen av nye tjenester er det spennende å se på de muligheter som teknologien gir oss." sier Kristine Krebs, Leder for Mobilitetstjenester i Ruter. "Blant annet vil dette kunne hjelpe oss med driftsoptimalisering og å levere nye, effektive og målgruppetilpassede tjenester til kundene våre."

De rosa bussene henter passasjerer innenfor tjenesteområdet og kjører dem til de ønskede destinasjonene. Foto: Ruter

Transport for eldre har blitt en kritisk del av Oslos transportinfrastruktur og danner ryggraden i nye initiativer for å bygge en aldersvennlig by. I mai 2014 ble Oslo den første byen i Norge medlem i WHOs Global Network of Age-Friendly Cities and Communities. Mens transport bare er en del av det aldersvennlige bypuslespillet, er tilgangen til effektive transportalternativer en grunnleggende del av dagliglivet og kan ha en enorm innvirkning for eldre ved å fremme et mer aktivt byliv hvor behovet for personlig bil er borte. Ruter bruker Spares avanserte planleggings- og rutealgoritmer for å utvide sitt eksisterende transporttilbud og drifte effektive, delte mobilitetstjenester for eldre i Oslo-området.

"En aldersvennlig by er et inkluderende og tilgjengelig bymiljø som fremmer aktiv og sunn aldring," sier Kristoffer Vik Hansen, gründer i Spare. Etter hvert som antallet eldre i byer som Oslo øker, er det utrolig viktig for mobilitetstilbud og offentlige tjenester å tilpasse seg, og gi ressurser til selvstendig liv. Vi er glade for å få muligheten til å samarbeide med Ruter ved å drifte aldersvennlig transport bygget for fremtiden."

Vanligvis kjent som de "rosa bussene", Ruter Aldersvennlig Transport er tilgjengelig for de som er 67 år og eldre og bor innenfor Vestre Aker, Sagene og Nordre Aker. Tjenesten opererer mandag til lørdag, fra 10 til 18 med tilgjenglighet for rullatorer og rullestolbrukere.

Spare Platform, brukt på tvers av fire kontinenter, gjør det mulig for alle å planlegge, lansere, drifte og analysere neste generasjon mobilitetstjenester raskt og effektivt. Noen av verdens største transportnettverk bruker Spare Platform som en hjørnesten i byens transportinfrastruktur for å bygge neste generasjons transportsystemer - som Dallas, Texas, som ble kåret til APTAs mest innovative transportoperatør i Nord-Amerika for 2019. For å lære mer om Spare, besøk https://sparelabs.com