17. februar, 2020 (Odda, Norge) —Forrige uke lanserte Spare - mobilitetsplattformen som forandrer transportnettverk over hele verden - en ny kollektivtransporttjeneste i Odda. Dette partnerskapet bygger på Spare sine eksisterende partnerskap i Norden og viser videre Spare sitt engasjement for å tilby nye og innovative transportmuligheter rundt om i verden. Prosjektet ble gjort mulig gjennom et samarbeid mellom Skyss, Kolumbus, Spare og Geta.

Odda, en liten by i Hardangerfjorden, er nå omfattet av en bestillingstjeneste for buss. Skyss, kollektivselskapet i regionen, bestemte seg for å starte bestillingstjenesten for buss HentMeg i Odda, Eitrheim, og Tyssedal med mål om å øke passasjertilfredsheten. Dette markerer det femte stedet HentMeg er tilgjengelig i Norge.

Tidligere ble de tre byene ved fjorden dekket av sjeldne faste bussavganger med få passasjerer. Med lanseringen av en bestillingstjenesten for buss har Skyss som mål å redusere tomkjøring og kjøretøyutslipp. Gjennom operasjonen er Skyss ivrig etter å lære mer om nye forretningsmodeller og hvordan de skal kunne drive transporttjenester mer effektivt.

"Vi er glade for å ha lansert et bestillingstilbud for buss for befolkningen i og rundt Odda," sa Aleksander Bjorøy, prosjektleder for Skyss. "I løpet av den første driftsuka så vi en enorm interesse for å prøve ut tjenesten. Vårt mål som kollektivtransportaktør er å forbedre mobiliteten og oppnå en mer effektiv bruk av ressursene våre."

Besøkende og innbyggere i Odda kan bruke den nye tjenesten ved å besøke hentmeg.no. Spares avanserte planleggings- og rutealgoritmer brukes til å gjøre det enkelt for at flere passasjerer kan dele den samme bussen. Spare Engine, kjernen til Spare Platform, guider automatisk passasjerer til et nærliggende virtuelt busstopp, noe som muliggjør mer effektive delte turer uten lange omveier.

Spare Platform, brukt på tvers av fire kontinenter, gjør det mulig for alle å planlegge, lansere, drifte og analysere neste generasjon mobilitetstjenester raskt og effektivt. Noen av verdens største transportnettverk bruker Spare Platform som en hjørnesten i byens transportinfrastruktur for å bygge neste generasjons transportsystemer - som Dallas, Texas, som ble kåret til APTAs mest innovative transportoperatør i Nord-Amerika for 2019. For å lære mer om Spare, besøk sparelabs.com


Interessert i lære mer om hvordan Spare Platform kan hjelpe deg? Sett opp en prat!